Kijkwijzer – een dringend of een dwingend advies?


Artikel waarin de zelfregulering ten aanzien van bescherming van minderjarigen tegen mogelijk schadelijke televisie en computergames wordt besproken. Eerst wordt behandeld waar de zelfregulering uit bestaat waarna de NICAM en de door deze organisatie gemaakte ‘Kijkwijzer’ wordt besproken. Daarna komt de mate van gebondenheid aan de orde alsmede de handhaving door het strafrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Schiphof

Verschijning: november 2009

Archiefcode: AA20090722

bescherming Kijkwijzer kinderen NICAM schadelijkheid televisie zelfregulering

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Verdieping Studentartikel