Katern 73: Informatierecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.J. Prins

Verschijning: december 1999

Archiefcode: AAK19993670

aansprakelijkheid tussenpersoon op internet Code of Conduct for E-commerce computercriminaliteit e-bomming elektronische handel SER-advies spam

Sociaal-economisch recht Informatierecht