Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Cyberzaken bij het gerechtshof Den Haag

Interview met raadsheren Christiaan Baardman en Jan-Willem van den Hurk

Het ontwerp wetsvoorstel computercriminaliteit III

M.E. Buwalda, N.J.M. Kwakman

Post thumbnail De samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met ernstige vormen van computercriminaliteit. Dat vraagt om nieuwe, speciaal daarop toegesneden, straf(proces)rechtelijke instrumenten. Daartoe worden in het ontwerp wetsvoorstel Computercriminaliteit III verstrekkende bevoegdheden toegekend aan politie en justitie. De vraag is of een doelmatige bestrijding van ernstige computercriminaliteit de daarmee gepaard gaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het nemo tenetur-beginsel, voldoende rechtvaardigt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2014
AA20140009

Internetrecht 2022

Ars Aequi Libri

Post thumbnail De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Internetrecht zoals deze geldt op 1 augustus 2022.

9789493199750 - 12-08-2022

september 2006

Katern 100: Strafprocesrecht

C.M. Pelser

september 1988

Katern 28: Informaticarecht

G. Overkleeft-Verburg

december 1989

Katern 33: Criminologie

M.A. Zwanenburg

september 1990

Katern 36: Informaticarecht

G. Overkleeft-Verburg

september 1990

Katern 36: Strafrecht

J. Silvis

september 1992

Katern 44: Informaticarecht

A.P. Meijboom

september 1992

Katern 44: Strafrecht

C.H. Brants

september 1993

Katern 48: Informaticarecht

A.P. Meijboom

september 1993

Katern 48: Ondernemingsrecht

F.J.P. van den Ingh

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond