Katern 60: Economisch recht en intellectuele eigendom


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A.A. Quaedvlieg

Verschijning: september 1996

Archiefcode: AAK19962850

feitelijke nabootsing mode en stijl totaalindruk vormelementen

Sociaal-economisch recht Economisch rechtIntellectuele-eigendomsrecht