Katern 50: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: maart 1994

Archiefcode: AAK19942384

toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen voorkeursbehandeling op lokaal niveau voorkeursbeleid

Metajuridica Rechtssociologie