Katern 43: Rechtseconomie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): R.W. Holzhauer, R. Teijl

Verschijning: juni 1992

Archiefcode: AAK19921973

aansprakelijkheid duurovereenkomst feitelijke effecten rechtsnormen franchising informatiebescherming regulering

Metajuridica Rechtseconomie