Katern 42: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: maart 1992

Archiefcode: AAK19921895

aansprakelijkheid aanspreekbaarheid beleidsvrijheid recht en maatschappelijke tegenslag verantwoord ambtelijk handelen verantwoordelijkheid

Metajuridica Rechtssociologie