Katern 39: Rechtsfilosofie en rechtstheorie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: Juni 1991

Archiefcode: AAK19911739

criteria discriminatie menselijke waardigheid onderscheid ongerechtvaardigd onderscheid ontkenning gelijkwaardigheid

Metajuridica RechtsfilosofieRechtstheorie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen