Katern 33: Rechtsfilosofie en rechtstheorie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: december 1989

Archiefcode: AAK19891424

descriptief eigendom ex-ante rechtseconomie rechtvaardiging welvaartmaximalisatie waarde welvaartsmaximalisatie

Metajuridica RechtsfilosofieRechtstheorie