Katern 31: Mensenrechten


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

Verschijning: juni 1989

Archiefcode: AAK19891305

eerlijk proces fair trial family life IVBPR preventieve detentie redelijke termijn

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten