Katern 110: Vervoerrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H.M.B. Brouwer

Verschijning: Maart 2009

Archiefcode: AAK20096189

Sociaal-economisch recht Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht