Katern 110: Bestuurs(proces)recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A.T. Marseille

Verschijning: Maart 2009

Archiefcode: AAK20096206

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrecht