Katern 108: Burgerlijk Recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): Departement Civiel Recht Universiteit Leiden

Verschijning: september 2008

Archiefcode: AAK20086065

contractenrecht dwaling erfrecht goederenrecht huwelijksvermogensrecht toekomstige omstandigheden

Burgerlijk recht