Katern 106: Telecommunicatierecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): N.A.N.M. van Eijk

Verschijning: maart 2008

Archiefcode: AAK20085561

herstelbesluit must carry-verplichting OPTA toezichthouder

Sociaal-economisch recht Telecommunicatierecht