Katern 106: Bouwrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M. Bruggeman

Verschijning: maart 2008

Archiefcode: AAK20085543

Aanbestedingswet arbiter strekking garantie zelfstandig onderzoek

Burgerlijk recht Bouwrecht