Katern 102: Europees privaatrecht


In deze bijdrage wordt door de auteur ingegaan op literatuur en jurisprudentie rondom het Europees mededingingsrecht en schadevergoeding. Ook bespreekt de auteur een arrest van het HvJEG inzake de richtlijn over de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ook komt er een vergelijkend artikel aan de orde over het Europees contractenrecht.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Rutgers

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AAK20075712

antitrust betalingsachterstand contractenrecht schending

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht