Toont alle 6 resultaten

Afluisteren van telefoons

A.H.J. Swart

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 24 april 1990, ECLI:NL:XX:1990:AD5851 (Kruslin & Huvig) Arrest van het EHRM over het afluisteren van telefoons in een strafrechtelijke procedure in Frankrijk waarbij het de volgende algemene regel formuleert: Het afluisteren of op andere wijze onderscheppen van telefoongesprekken vormt een ernstige inmenging in het privéleven en dient daarom met bijzondere nauwkeurigheid in het nationale recht geregeld te zijn. Het is van essentieel belang dat deze regels duidelijk en gedetailleerd zijn en in hun toepassing voor de burger voorzienbaar, in het bijzonder nu de beschikbare technologie steeds verfijnder wordt. Het Franse strafprocesrecht voldoet niet aan deze eisen. Het biedt onvoldoende waarborgen tegen misbruik. Ontbrekende regelingen met betrekking tot gevallen waarin afgeluisterd mag worden, de duur van het afluisteren, het bewaren van opnamen met het oog op beoordeling door de rechter en de verdediging, het wissen of vernietigen daarvan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1991
AA19910160

De candid camera van Crime Time

De verborgen camera van Crime Time in juridisch zoeklicht

J.A.W. Knoester

In dit artikel wordt ingegaan op een casus waarbij door een gevangene in samenwerking met mediagiganten een cipier in de val lokt tot overdragen van een wapen. Is er sprake van strafbare uitlokking en pleegt de de gevangene een onrechtmatige daad jegens de gefilmde cipier.

Verdieping | Studentartikel
september 1994
AA19940562

september 2006

Katern 100: Mediarecht

A.W. Hins

december 2006

Katern 101: Mediarecht

A.W. Hins

juni 1993

Katern 47: Strafrecht

C.H. Brants

september 2004

Katern 92: Penitentiair recht

M.M. Boone

Toont alle 6 resultaten