Karakteristiek van het privaatrecht (Digitaal boek)


Met dit Ars Aequi Privaatrecht cahier wordt beoogd onder de aanduiding karakteristiek van het privaatrecht het geldende systeem van dit rechtsgebied aan de hand van zijn meest sprekende kenmerken in kaart te brengen.
Na bespreking van een aantal algemene kenmerken van recht wordt meer reliëf gegeven aan de tegenoverstelling van publiekrecht en privaatrecht.
Aandacht wordt besteed aan het feit dat het privaatrecht een systeem vormt en wat de consequenties daarvan zijn, aan de inmiddels verlaten gedachte dat het privaatrecht het belangrijkste onderdeel van het positieve recht zou zijn, aan het soort relaties waarop het privaatrecht zich richt en de eigen wijze waarop het privaatrecht moet worden toegepast, alsmede aan de ontwikkeling van het Nederlandse privaatrecht gepersonifieerd in een aantal belangrijke rechtsgeleerden.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): F.W. Grosheide

1e druk 2001

Verschijningsdatum: 01-01-2001

ISBN: 9789069163406

Pagina's: 46

formeel privaatrecht kenmerken van recht materieel privaatrecht privaatrecht

Burgerlijk recht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers PrivaatrechtDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.