Kamerinitiatief door leden kabinet in de kiem gesmoord


In dit artikel wordt ingegaan op het initiatiefrecht van de Tweede Kamer in geval dat de regering al op soortgelijk gebied een wet wenst in te voeren en in hoeverre dit het recht van de de Tweede Kamer doorkruist. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt nagegaan hoe met zo een situatie wordt omgegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.J. Verkerk

Verschijning: September 1997

Archiefcode: AA19970571

advies initiatiefrecht primaat regering

Staats- en bestuursrecht

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.