Juryleden, slachtoffers en het OM

Hervorming en continuïteit in het Japanse strafproces


Het Japanse strafproces is recentelijk onderworpen aan belangrijke hervormingen, zoals de invoering van een quasi-jurysysteem en slachtofferparticipatie. Deze hervormingen hebben niet geleid tot een verlaging van het veroordelingspercentage van meer dan 99% of een duidelijk veranderde straftoemeting, maar wel tot een grotere maatschappelijke relevantie van en betrokkenheid bij de strafrechtspraak.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.D. Herber

Verschijning: Oktober 2016

Archiefcode: AA20160735

Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands rechtStrafrecht en criminologie Strafrecht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen