Ius non est ars aequi sed ars boni


In dit redactionele artikel hekelen de redacteuren de artikelen die in gerespecteerde juridische bladen worden gepubliceerd. Volgens hen is er sprake van een hang naar uniformiteit wat de artikelen saai en weinig uitnodigend om te lezen maakt. De redacteuren pleiten voor een nieuw juridisch tijdschrift dat alles weer eens opfrist.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Florijn, P. van der Grinten

Verschijning: mei 1991

Archiefcode: AA19910368

artikelen copy geschriften juridisch taalgebruik uniformering

Opinie Redactioneel