Investeer in wetgeving privaatrecht!


Dit is een column van Maurits Barendrecht waarin deze ingaat op het achterstallige onderhoud door de overheid van het Nederlandse privaatrecht. Barendrecht constateert dat er veel meer gedaan moet worden om het privaatrecht actueel te houden en aan te passen aan de wensen van de samenleving.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Barendrecht

Verschijning: november 2009

Archiefcode: AA20090726

burgerlijk recht comparitie maatschappelijke kosten ontslagvergoeding procesrecht rol

Burgerlijk recht

Opinie Column