Toont alle 6 resultaten

Belastingheffing van ontslagvergoedingen bij een dienstbetrekking in diverse landen

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 11 juni 2004, nr. 37 714, ECLI:NL:HR:2004:AF7812 (juni-ontslagvergoeding) Voor de heffingsbevoegdheid ter zake van een ontslagvergoeding moet worden nagegaan welk deel van de beloning in de afgelopen vier jaar in de desbetreffende staat kon worden belast.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2004
AA20040737

Een nieuw ontslagrecht

J.M.E. Cornelissen, R.C. van Daal

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Deze wijziging kent een aanloop met vele politieke akkoorden, waaronder het op 11 april 2013 tussen het kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. Dit bevatte naast een wijziging van het ontslagrecht ook maatregelen op het terrein van flexibele arbeid en de Werkeloosheidswet. Al deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Wet werk en zekerheid. In dit artikel wordt ingegaan op het onderdeel ontslagrecht, dat in werking zal treden op 1 juli 2015.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 2015
AA20150516

Investeer in wetgeving privaatrecht!

J.M. Barendrecht

Column van Hondius waarin deze ingaat op het achterstallige onderhoud door de overheid van het Nederlandse privaatrecht. Hondius constateert dat er veel meer gedaan moet worden om het privaatrecht actueel te houden en aan te passen aan de wensen van de samenleving.

Opinie | Column
November 2009
AA20090726

September 2000

Katern 76: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Ontslag: handdruk verplicht

P.F. van der Heijden

Na de beschrijving van een casus waarbij een ontslagen werknemer na een ontslagvergunning te rade gaat bij de kantonrechter alwaar deze ontslagen werknemer een ontslagvergoeding verkrijgt wegens onredelijkheid van het ontslag gaat de schrijver in op de wenselijkheid van zulke ontslagvergoedingen bij niet verwijtbare werknemers die ontslagen worden. De auteur gaat daarbij ook in op de inrichting van het Nederlandse ontslagrecht.

Opinie | Opiniërend artikel
November 1996
AA19960688

Versoepeling van het ontslagrecht onder de Wet Werk en Zekerheid?

A. van Zanten-Baris

Post thumbnail

Een veelgehoorde vraag is of het ontslagrecht met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid soepeler wordt. Hiervan lijkt geen sprake te zijn. Ook wordt in de memorie van toelichting beloofd dat de Wet Werk en Zekerheid het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper maakt. De vraag is of deze belofte wordt waargemaakt. Verder is de vraag van belang of het ontslagrecht door de Wet Werk en Zekerheid rechtvaardiger wordt. Aan deze punten wordt in deze bijdrage aandacht besteed aan de hand van de meest relevante wijzigingen.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2014
AA20140717

Toont alle 6 resultaten