Internet en recht: een selectie uit een tour d’horizon


Ondanks zijn leeftijd is er al ontzettend veel over het internet geschreven, en ook bij juristen is het fenomeen niet onopgemerkt gebleven. Met recht kan men dan ook denken: alweer iets over internet en recht? Dit voorwoord dient derhalve ter verantwoording en vooral om uit te leggen met welke insteek wij de relatie tussen recht en internet willen behandelen. Meteen ook wijzen we er op dat noch dit bijzonder nummer, noch dit voorwoord, enige aspiraties heeft om een compleet overzicht van de stand van zaken te geven – hetgeen vanwege de veelzijdigheid van het onderwerp schier onmogelijk is. De selectie van thema’s wordt in dit voorwoord kort ingeleid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Ringnalda

Verschijning: juli 2008

Archiefcode: AA20080490

Bijzonder nummer 2008 inleiding thema's internet internet en recht recht

Bijzonder nummer Internet & rechtVerdieping Studentartikel