Internationaal huwelijksvermogensrecht: een puzzel die nog steeds niet af is

Zimbabwe-arrest


Hoge Raad 19 maart 1993, nr. 14903, ECLI:NL:HR:1993:ZC0897, NJ 1994, 187, nt. J.C.S. Ook bekend als het Zimbabwe-arrest.

Uitspraak van de Hoge Raad waarin aan de orde komt welke recht van toepassing is op een huwelijk dat in 1980 in Rhodesië is gesloten.