In de schaduw van de rechter


In de rechtszaal worden de verschillende hoofdrolspelers van het rechtsgeding zichtbaar. De meest in het oog springende speler is wellicht de rechter, maar er zijn duidelijk ook belangrijke rollen weggelegd voor bijvoorbeeld de officier van justitie, de advocaat, de verdachte, de getuige en de bode. Aan de (voor het publiek) rechterhand van de rechter(s) zit echter nóg een voor de behandeling van een zaak onmisbare persoon: de griffier. Daaruit blijkt precies wat een griffier volgens mij is: de onmisbare rechterhand van de rechter. Bij die functie komt meer kijken dan men zo op het eerste gezicht zou verwachten. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Blokker

Verschijning: maart 2014

Archiefcode: AA20140221

griffier Hof Amsterdam notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer raadkameroverleg tuchtrecht zitting

Studie, carrière, vaardigheden Beroep

Perspectief Perspectiefartikel