Hulp bij zelfdoding: een zaak voor justitie?

Gedachtes naar aanleiding van de zaak Ton Vink


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS), 22 januari 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:AZ6713, LJN AZ6713, nr. 13/052076-04

Zelfdoding is volgens het Nederlandse recht niet strafbaar. In geval van hulp bij zelfdoding kan daarentegen wel strafrechtelijk worden opgetreden. Dat de betreffende bepaling in het Wetboek van Strafrecht (art. 294 Sr.) bepaald geen dode letter is, blijkt uit de recente zaak Ton Vink. De uitspraak van de rechter spitst zich toe op de uitleg van het criterium behulpzaam zijn bij en concludeert tot vrijspraak. Principiële vraag blijft echter of een dergelijk verbod nog wel van deze tijd is, waarin de zelfbeschikking van de burger voorop staat. Rb. Amsterdam 22 januari 2006


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R.M. van Dijk, A.C. Hendriks

Verschijning: april 2007

Archiefcode: AA20070323

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22-01-2007 (ECLI:NL:RBAMS:2007:AZ6713) zaaknummer: 13/052076-04

bescherming menselijk leven hulp bij zelfdoding zelfbeschikking

Burgerlijk recht GezondheidsrechtStrafrecht en criminologie

Verdieping Verdiepend artikel