Horizontale splitsing van eigendom


In ons recht geldt dat de eigenaar van de grond ook eigenaar is van de met zijn grond verbonden onroerende zaken. In een limitatief aantal gevallen kan deze regel doorbroken worden. De gasbuis in de grond kan bijvoorbeeld via het recht van opstal elk voorwerp van een afzonderlijk eigendomsrecht zijn. Naar analogie van normale verticale eigendomsgrenzen van onroerende zaken, de perceelgrenzen, spreekt men van horizontale splitsing van eigendom.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.D. Ploeger

Verschijning: Januari 1998

Archiefcode: AA19980054

eenheidsbeginsel eigendom natrekking: superficies solo credit opstal zakenrecht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.