Hoe een belastingmaatregel tegelijkertijd discriminatoir en niet-discriminatoir kan zijn


Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3128