Het varkensmestarrest


Hoge Raad 18 januari 1991, nr. 14096, ECLI:NL:HR:1991:ZC0115, RvdW 1991, 35, AB 1991, 241 m.nt. FHvdB. Ook bekend als het varkensmestarrest.

In dit arrest forceert de Hoge Raad een doorbraak voor wat betreft schadevergoeding in geval van rechtmatig handelen door de overheid. I.c. was er sprake van wetgeving die een klein gedeelte van de varkensfokkers onevenredig zwaar treft doordat zij van de ene op de andere dag op een ander voedersysteem moeten overstappen. De Hoge Raad oordeelt dat de regeling waar dit nieuwe voedersysteem op gebaseerd is, niet onrechtmatig is maar doordat de Staat aan Leffers (een varkensboer die moest overstappen van de verboden voedermethode) geen schadevergoeding heeft aangeboden in het concrete geval onrechtmatige jegens Leffers is gehandeld en Leffers dientengevolge recht heeft op schadevergoeding. In de noot wordt dieper ingegaan op schadevergoeding in geval van rechtmatig overheidsoptreden waarbij verschillende uitspraken en literatuur wordt aangehaald.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.J. van Buuren

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AA19910656

Hoge Raad 18-01-1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0115) zaaknummer: 14096

onrechtmatige overheidsdaad rechtmatige wetgeving willekeurscriterium

Burgerlijk recht VermogensrechtStaats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie