Toont alle 4 resultaten

Een kritische beschouwing over de mensenrechtendeclaratie van Caro

A. Ellian

De strijd om de naleving van de rechten van de mens in de islamitische wereld heeft uiteindelijk tot het verdrag The Cairo Declaration on Human Rights in Islam geleid. In dit artikel wordt dit verdrag in drie verschillende stappen aan een analyse onderwerpen. Allereerst wil ik de achtergronden ervan bespreken, daarna zal ik proberen de achterliggende motieven van de verdragsluitende partijen te achterhalen en ten slotte zal ik het verdrag (dus de afgekondigde rechten) met het daarin opgenomen beperkingsmechanisme trachten te exponeren. Dit artikel is geen kritische beschouwing van een wereldreligie. Het mag niet met de neokoloniale ideeën over de islamitische cultuur worden verward.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 1997
AA19970793

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen (IVDV)

J.H.J. de Wildt

Bijdrage bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ waarbij het in 1991 in werking getreden `Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen´ (IVDV) besproken. Aan de orde komen de voorgeschiedenis en totstandkoming van het Verdrag, de hoofdzaken van de verdragsinhoud, de goedkeuring van het Verdrag voor het Koninkrijk en de toezicht op de naleving van het Verdrag.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving | Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
Mei 1992
AA19920259

Het Speciaal Tribunaal voor Libanon

en de rol van de Nederlandse wetgever

R.J.L. van Bokhoven

In dit artikel staat het Speciaal Tribunaal voor Libanon centraal en dan met name de juridische basis daarvan. Het Tribunaal zetelt in Nederland waarvoor een speciale uitvoeringswet van het Zetelverdrag vereist was. In dit artikel wordt deze wet en het daaraan ten grondslag liggende verdrag besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 2009
AA20090252

Kanttekeningen bij het mandaat van de Hoge Commissaris voor nationale minderheden

C.A. Grezel

In dit artikel worden kritische kanttekeningen gemaakt bij de Hoge Commissaris voor Nationale Minderhede, ingesteld in het kader van de 'Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa'.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 1993
AA19930111

Toont alle 4 resultaten