Het nieuwe ontslagrecht: verminderde mogelijkheden voor het ‘alternatieve transfersysteem’


Op 12 mei 1998 heeft de Eerste Kamer de zogenaamde flexwet aangenomen. Deze wet die vooral beoogt de rechtspositie van de zogenaamde flexibele werkers (uitzend- en oproepkrachten, freelancers e.d.) te verbeteren, heeft ongewild een zware slag toegebracht aan de mogelijkheid om in de (voetbal)sport contracten af te kopen. Dit afkoopsysteem heeft zich sinds de afschaffing van het transfersysteem ontwikkeld als arbeidsrechtelijk
alternatief. In dit artikel wordt aangegeven hoe de flexwet dit afkoopsysteem moeilijk maakt en welke andere mogelijkheden er nu nog bestaan om de daaruit voortvloeiende problemen voor de (voetbal)sport op te lossen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. van Straveren

Verschijning: Juli 1998

Archiefcode: AA19980660

flexibilisering transfer voetbal werknemer

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Verdieping Verdiepend artikel