Toont alle 4 resultaten

Een gelijk spelletje?

J.S. Kortmann, M. Thöenes

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de botsing van grondrechten in horizontale verhoudingen.

Opinie | Redactioneel
februari 1996
AA19960093

Het nieuwe ontslagrecht: verminderde mogelijkheden voor het ‘alternatieve transfersysteem’

T. van Straveren

Op 12 mei 1998 heeft de Eerste Kamer de zogenaamde flexwet aangenomen. Deze wet die vooral beoogt de rechtspositie van de zogenaamde flexibele werkers (uitzend- en oproepkrachten, freelancers e.d.) te verbeteren, heeft ongewild een zware slag toegebracht aan de mogelijkheid om in de (voetbal)sport contracten af te kopen. Dit afkoopsysteem heeft zich sinds de afschaffing van het transfersysteem ontwikkeld als arbeidsrechtelijk alternatief. In dit artikel wordt aangegeven hoe de flexwet dit afkoopsysteem moeilijk maakt en welke andere mogelijkheden er nu nog bestaan om de daaruit voortvloeiende problemen voor de (voetbal)sport op te lossen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1998
AA19980660

Kunst en voetbal: burgerparticipatie via een beproefd middel uit de rechtspraktijk

L.A.G.M. van der Geld

Kunst en voetbal lijken niet veel met elkaar te maken te hebben, maar ze worstelen met hetzelfde probleem: buitenlands eigenaarschap. Lucienne van der Geld heeft één juridische oplossing voor beide problemen.

Opinie | Column
april 2022
AA20220267

Opsporen en wegvoeren

Over de derde rechtsvordering van de eigenaar

E.F. Verheul

Post thumbnail Stel, u bent een potje aan het voetballen in uw achtertuin, maar een van uw vrienden geeft de bal een flinke schop, waardoor die in de tuin van de buren belandt. De buurman wil de bal niet teruggeven. Emil Verheul legt in deze amuse uit welke mogelijkheden het BW biedt om de bal terug te krijgen.

Opinie | Amuse
december 2022
AA20220942

Toont alle 4 resultaten