Het incasso kort geding bij het Nederlands Arbitrage Instituut


Het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) voorziet sinds 1 januari 1998 in de mogelijkheid van een arbitraal kort geding. De praktijk wijst uit dat NAI arbiters geneigd zijn om in een kort geding waarin een geldvordering aan de orde is, de rechtspraak van de Hoge Raad die is gevormd onder artikel 289 Rv (oud), thans artikel 254 Rv, toe te passen. Wij vragen ons in dit artikel af in hoeverre dat gezien de huidige tekst en de toelichting op het NAI-reglement juist is, in het bijzonder in zaken waarin buitenlandse partijen betrokken zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.W. van der Bend, M.A. Leijten

Verschijning: juli 2002

Archiefcode: AA20020553

arbitrage kort geding

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Bijzonder nummer Buiten de rechter om