Het Duitse hondenuitlaatgebod: maatgevend voor het Nederlandse dierenwelzijnsrecht of te gek om los te lopen?


Medio augustus 2020 lanceerde de Duitse bondsminister van Voeding en Landbouw Julia Klöckner een aantal wijzigingen in de regelgeving voor particuliere hondenbezitters. Een opvallende is een concreet geformuleerde ‘uitlaatplicht’ voor hondenbezitters. Zou zo’n verplichting in onze dierenwelzijnswetgeving passen en van waarde kunnen zijn?


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen