Toont alle 4 resultaten

Dode dieren en wederrechtelijke kipnapping

D.W. van Maurik, B.F.M. Vulto

Mag je zonder reden je eigen huisdier de nek omdraaien? Het antwoord op deze simpele vraag blijkt gecompliceerd. In dit redactioneel wordt het juridisch kader omtrent het doden van gehouden dieren uiteengezet en wordt geconcludeerd dat de huidige lagere regelgeving inconsistent is met uitgangspunten uit de Wet Dieren.

Opinie | Redactioneel
april 2019
AA20190259

Het Duitse hondenuitlaatgebod: maatgevend voor het Nederlandse dierenwelzijnsrecht of te gek om los te lopen?

C.W. Ripmeester, J. Staman

Post thumbnail Medio augustus 2020 lanceerde de Duitse bondsminister van Voeding en Landbouw Julia Klöckner een aantal wijzigingen in de regelgeving voor particuliere hondenbezitters. Een opvallende is een concreet geformuleerde ‘uitlaatplicht’ voor hondenbezitters. Zou zo’n verplichting in onze dierenwelzijnswetgeving passen en van waarde kunnen zijn?

Opinie | Opiniërend artikel
april 2021
AA20210368

Schuldige dieren

J.E. Jansen

Jelle Jansen schrijft over artikel 3:2a BW, op grond waarvan dieren geen zaken (meer) zijn. Hij kijkt hierbij naar de toekomst en het verleden van dieren in het recht.

Opinie | Column
januari 2013
AA20130027

Symboolwetgeving

J.G.H. Altena-Davidsen, E.F. Verheul

Het afkeurende woord 'symboolwetgeving' wordt de laatste jaren vaak toegevoegd aan wetsvoorstellen. Zo werd ook het wetsvoorstel waarbij dieren worden uitgezonderd van het zaaksbegrip menigmaal als symboolwetgeving bestempeld, aangezien de nieuwe bepaling slechts een ‘symbolische’ waarde heeft. Maar waarom is dat eigenlijk een probleem? 

Opinie | Redactioneel
januari 2013
AA20130005

Toont alle 4 resultaten