Het creëren van rente-aftrek in concernverband


Hoge Raad 6 september 1995, nr. 27927, ECLI:NL:HR:1995:AA1683

In de noot bij dit arrest komt naar voren in hoeverre rente-aftrek in concernverhoudingen mogelijk is indien de ontvanger van de rente een niet belastingplichtige vereniging is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: februari 1996

Archiefcode: AA19960131

Hoge Raad 06-09-1995 (ECLI:NL:HR:1995:AA1683) zaaknummer: 27927

belastingplicht concernverhoudingen rente-aftrek

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie