Het bestuursrechtelijk en het privaatrechtelijk relativiteitsvereiste als twee-eiige tweeling


Niet alleen het privaatrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, maar ook het bestuursrecht kent sinds kort een relativiteitsvereiste. De wetgever plaatst dit bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste eerst en vooral in het teken van een snel en ‘slagvaardig’ bestuursprocesrecht. De wijze waarop de Afdeling oordeelt of de ingeroepen norm strekt tot bescherming van het geschade belang verschilt bovendien van de wijze waarop de Hoge Raad dat doet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W. den Hollander

Verschijning: Juni 2012

Archiefcode: AA20120443

Burgerlijk recht VermogensrechtStaats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen