Heeft het burgerlijk recht een constitutioneel hof nodig


Inmiddels pleiten ook civilisten voor constitutionele toetsing en voor de oprichting van een constitutioneel hof. Kennelijk staat de civiele rechter niet altijd te springen om grondrechten goed te beschermen. Bij die aanname kunnen echter kanttekeningen worden geplaatst. Het burgerlijk recht is een ‘living instrument’ dat ook zonder constitutionele toetsing en zonder constitutioneel hof kan worden ingezet om grondrechten te beschermen.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. de Graaff, O. Oost

Verschijning: januari 2016

Archiefcode: AA20160003

120 Gw civilist constitutioneel hof constitutionele toetsing

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Redactioneel