Harmonisatie van de omzetbelasting


Voor de voltooiing van de interne markt is de harmonisatie van de omzetbelasting noodzakelijk. De fiscale grenzen, veroorzaakt door het verrekenen van de indirecte belastingen bij grensoverschrijdend verkeer, vormen de Achilleshiel van Europa 1992. Niet alleen is opheffing van de fiscale grenzen noodzakelijk, ook met betrekking tot de directe belastingen dienen de Lid-Staten overeenstemming te bereiken waar het met de harmonisatie heen moet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.J.M. Terra

Verschijning: mei 1989

Archiefcode: AA19890462

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Economisch recht

Bijzonder nummer Europa 1992