‘Hadden wij dan iets afgesproken? Ik ken u niet?’

Rechtsbeginselen en de derdenwerking van overeenkomsten


Het belangrijkste beginsel van derdenwerking is het ‘geen-derdenwerkingsbeginsel’: overeenkomsten zijn alleen van kracht tussen de handelende partijen en kunnen aan derden nadeel noch voordeel brengen. Toch wordt derdenwerking van overeenkomsten in sommige gevallen aanvaard. In deze bijdrage behandel ik kort oorsprong en strekking van het geen-derdenwerkingsbeginsel. Naar aanleiding van een aantal gevallen waarin derdenwerking is aanvaard, ga ik vervolgens in op de vraag met behulp van welke rechtsbeginselen eventueel een rechtvaardiging van derdenwerking kan worden gegeven. Ter inleiding wordt enige aandacht besteed aan de aard van rechtsbeginselen in het algemeen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.E. du Perron

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910848

beginsel derdenbeding derdenwerking rechtsbeginselen uitzondering

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen