beginsel

Toont alle 4 resultaten

‘Hadden wij dan iets afgesproken? Ik ken u niet?’

Rechtsbeginselen en de derdenwerking van overeenkomsten

C.E. du Perron

Het belangrijkste beginsel van derdenwerking is het 'geen-derdenwerkingsbeginsel': overeenkomsten zijn alleen van kracht tussen de handelende partijen en kunnen aan derden nadeel noch voordeel brengen. Toch wordt derdenwerking van overeenkomsten in sommige gevallen aanvaard. In deze bijdrage behandel ik kort oorsprong en strekking van het geen-derdenwerkingsbeginsel. Naar aanleiding van een aantal gevallen waarin derdenwerking is aanvaard, ga ik vervolgens in op de vraag met behulp van welke rechtsbeginselen eventueel een rechtvaardiging van derdenwerking kan worden gegeven. Ter inleiding wordt enige aandacht besteed aan de aard van rechtsbeginselen in het algemeen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910848

‘No man shall be permitted to take advantage of his own wrong’

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In deze 'Vijf minuten rechtsfilosofie' schenken Carel Smith en Harm Kloosterhuis aandacht aan het Engelse beginsel '‘No man shall be permitted to take advantage of his own wrong’.

Perspectief | Column
december 2019
AA20191023

Audiovisuele mediadiensten en het internet

N.A.N.M. van Eijk

Lang was het adagium dat op het internet alles anders is. Bestaande regels waren niet van toepassing, onderliggende rechtsbeginselen dienden te worden herzien. Eigenlijk waren er helemaal geen regels nodig want het internet, dat regelde zichzelf. Inmiddels blijkt de praktijk hardnekkiger. Rechtsbeginselen uit de ‘oude’ wereld staan veelal nog als een huis (vrijheid van meningsuiting, privacy, rechtmatigheid/ onrechtmatigheid) maar moeten wat de toepasbaarheid betreft wel vertaald worden naar de nieuwe technologische omgeving. In deze bijdrage wordt aan de hand van de recente Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten geïllustreerd hoe een dergelijke vertaalslag plaats heeft gevonden en wat daarbij mis kan gaan. Oude regels worden soms wat al te gemakkelijk doorgetrokken naar het internet.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080549

Oost en West, van kemphaan naar partner

W.J.M. van Genugten

Vlak nadat de redactie van Ars Aequi de auteur had gevraagd een (opiniërend) artikel te schrijven over de vraag 'of er nog verschillen bestaan tussen de mensenrechtenopvattingen van Oost en West', hield de Sowjet-Unie op te bestaan. Dat was dan dat, zal menigeen hebben gedacht. Voor zover er nog fundamentele verschillen in mensenrechtenopvattingen bestonden, zouden ze nu wel verdwenen zijn. Die conclusie is zo goed als juist. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling geschetst die het denken over mensenrechten in het voormalige Oostblok de laatste jaren heeft doorgemaakt en wordt stilgestaan bij enkele problemen die men vandaag ondervindt bij het aanpassen van de praktijk aan de nieuwe norm.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1992
AA19920335

Toont alle 4 resultaten