Grondrechten in het vermogensrecht


Rechtszaken als ‘Urgenda’ en de nog lopende zaak van Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell hebben de afgelopen jaren veel publiciteit gegenereerd en er mede voor gezorgd dat in ons land bij een breed publiek bekend is geworden dat grondrechten mede een rol kunnen vervullen in aansprakelijkheidszaken en andere privaatrechtelijke geschillen. Dat grondrechten een rol spelen in het privaatrecht is echter geen recent inzicht te noemen. Wel is het zo dat in ons land pas in de afgelopen decennia de juridische discussie hierover echt op gang is gekomen en een toenemende – en naar het zich laat aanzien, blijvende – belangstelling vanuit wetenschap en rechtspraktijk is ontstaan voor dit boeiende onderwerp.
De opzet van dit cahier is om de lezer op hoofdlijnen kennis te laten maken met het onderwerp van (doorwerking van) grondrechten in het vermogensrecht en dit thema op bondige wijze te behandelen en voor deze te ontsluiten.
Dit cahier is primair bestemd voor (het onderwijs aan) rechtenstudenten en voor de praktijkjurist die zich op dit onderwerp wil oriënteren en behoefte heeft aan snelle en beknopte naslag. Doel van dit cahier is om, mede aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de rechtspraak van de afgelopen decennia, de lezer te laten zien dat en hoe grondrechten in toenemende mate invloed zijn gaan uitoefenen op de inhoud en werking van ons hedendaagse vermogensrecht. De te bespreken bonte variëteit aan casuïstiek zal de lezer hopelijk duidelijk maken dat ons privaatrecht als gevolg van die invloed blijvend veranderd is en dat die verandering nog steeds gaande is.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P.S. Bakker

1e druk 2023

Verschijningsdatum: 21-04-2023

ISBN: 9789493199941

Pagina's: 114

grondrechten Milieudefensie v. Shell Urgenda vermogensrecht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50