Golddiggers in het afstammingsrecht: het verlaten van de wettelijke termijn in artikel 1:205 lid 4 BW


In deze bijdrage wordt betoogd dat in procedures rondom kinderen die na het overlijden van hun verwekker buiten de wettelijke termijn van artikel 1:205 lid 4 BW de vernietiging van de erkenning van hun juridische vader verzoeken, strakker dient te worden getoetst aan het bestaan van family life tussen de verwekker en het kind.