Toont alle 4 resultaten

De lijfsdwang heeft een januskop

P.H.J. Körver

Gijzeling is een ultimum remedium dat men tegenkomt in het civiele recht. In de praktijk vertoont het dwangmiddel echter vaak ook veel trekken van de strafrechtelijke lijfsdwang. Dient dit ingrijpende dwangmiddel onverkort gehandhaafd te worden in het Nederlandse recht?

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2007
AA20070663

Gijzeling in het kader van de schadevergoedingsmaatregel

Nieuwe kansen voor een weloverwogen toepassing van vrijheidsbeneming als dwangmiddel

juni 1991

Katern 39: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

Niet tijdig beslissende bestuursorganen: welke mogelijkheden hebben de rechter en het parlement?

B.P. Martens

Post thumbnail Bestuursorganen overschrijden beslistermijnen nogal eens. Sinds 2009 heeft de bestuursrechter de mogelijkheid om een dwangsom te verbinden aan een uitspraak waarin is geoordeeld dat een bestuursorgaan een besluit moet nemen binnen een door de rechter bepaalde termijn. Deze dwangsommen lijken in de praktijk echter lang niet altijd te werken. In deze bijdrage wordt onderzocht of er wellicht alternatieve mogelijkheden zijn die ervoor zorgen dat bestuursorganen wel tijdig besluiten nemen. In het bijzonder zal worden ingegaan op enkele bestuursorganen waar meer structurele problemen lijken te spelen.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2023
AA20230850

Toont alle 4 resultaten