Gezondheidsrecht en ouderen, het vertegenwoordigingsvraagstuk


In dit artikel komt het vertegenwoordigingsvraagstuk in het gezondheidsrecht aan de orde en dan met name waar het betrekking heeft op ouderen. Soms kan het zo zijn dat een oudere zichzelf niet meer kan verzorgen en/of vertegenwoordigen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan bestaande en speciale regelingen voor ouderen. Ook wordt heet leerstuk van de informele vertegenwoordiging en de verantwoordelijkheid van de arts behandeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.D.C. Roscam Abbing

Verschijning: oktober 1988

Archiefcode: AA19880665

autonomie handelingsbekwaamheid ouderen ouderenrecht vertegenwoordiging zelfbeschikkingsrecht

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Bijzonder nummer Ouderenrecht