Geknakte onderhandelingen

Rechtsvraag (322) Internationaal privaatrecht


Rechtvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht waarbij de bevoegdheid van de rechter aan de orde komt en het toe te passen recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Vlas

Verschijning: mei 2005

Archiefcode: AA20050413

bevoegdheid rechtsmacht

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Perspectief Rechtsvraag