Gebruikelijk loon


Hoge Raad 17 september 2004, nr. 38 378, ECLI:NL:HR:2004:AN8666

Het gebruikelijk loon van een werknemer die tevens een aanmerkelijk belang heeft in de werkgever, dient worden bepaald aan de hand van een vergelijking met het salaris van andere werknemers. Onder omstandigheden kan ook het nettoresultaat van de BV een rol spelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: Maart 2005

Archiefcode: AA20050156

Hoge Raad 17-09-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AN8666) zaaknummer: 38 378

aandeelhouder belang loon

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen