Gaat een KB boven de wet?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 oktober 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD4637, nr. 200101904/1

De vraag die in dit arrest centraal staat is of een KB boven de wet gaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: februari 2002

Archiefcode: AA20020095

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10-10-2001 (ECLI:NL:RVS:2001:AD4637) zaaknummer: 200101904/1

departementale herindeling Koninklijk Besluit

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie