Follow the money Een verkennende analyse van het wetsvoorstel financiering politieke partijen

Een verkennende analyse van het wetsvoorstel financiering politieke partijen


Binnenkort zal ook in Nederland een wettelijke regeling gelden die landelijke politieke partijen verplicht inzage te geven in hun financiën. De kiezer kan dan onder andere zien wie substantiële bedragen doneert aan Nederlandse politieke partijen. De nieuwe wettelijke regeling heeft een lange voorgeschiedenis en is onder druk van de Raad van Europa uiteindelijk tot stand gekomen. Hoewel de regeling grotendeels valt toe te juichen, is een aantal essentiële kanttekeningen te plaatsen dat de achilleshiel kan betekenen na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet financiering politieke partijen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Nehmelman

Verschijning: oktober 2012

Archiefcode: AA20120703

giften GRECO openbaarheid partijfinanciering transparantie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Opiniërend artikel